De eerste afspraak

Praktijk Mondzorg & Preventie

Bij de eerste afpsraak wordt gevraagd naar uw algemene gezondheid, medicijngebruik en mondgezondheid.  Uw wensen en eventuele klachten worden besproken. Uw mondgezondheid wordt bekeken en beoordeeld en indien nodig wordt aanvullende informatie bij de tandarts gevraagd.

Op basis van deze gegevens wordt een diagnose gesteld en samen met u  een mondplan gemaakt. In dit mondplan wordt vastgesteld wat de beste behandeling  is voor uw situatie. Dat betekent  dat samen  bekeken wordt op welke  wijze en op welke manier het  gewenste resultaat kan worden  bereikt. Ook worden de te verwachten kosten met u doorgenomen. Afhankelijk van uw mondgezondheid zijn één of meerdere afspraken nodig.

Een behandeling kan en zal alleen gestart worden in goed overleg en na goedkeuring van uw kant. Voor een goede en optimale zorg is het van belang dat er een goede  samenwerking is met u, uw tandarts en de mondhygiënist. Daarom wordt  aan het einde van de behandeling  een rapportage gestuurd naar uw behandelend tandarts zodat deze op de hoogte is van  de voortgang van de behandeling en eventuele bijzonderheden.

Wilt u de volgende dingen meenemen naar de eerste afspraak:

Telefoon

06 - 195 898 31

Ons adres

Ter Hoffsteedeweg 1
2051 EN   Overveen